Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1907
Systémové číslo: P22V00000253
Evidenční číslo zadavatele: 678
Datum zahájení: 30.11.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (včetně vypracování výkazu výměr a rozpočtu) pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti:
• zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C;
• výkon inženýrské činnosti;
• projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení;
• zastupování zadavatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním úřadu včetně podání žádostí atd.;
• zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr;
• součinnost při výběru zhotovitele stavby;
• zpracování harmonogramu prací, jehož součástí bude i harmonogram validací;
• výkon autorského dozoru projektanta (AD) ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí se získáním stavebního povolení a spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Právní oddělení ČZU
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky