Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ – 17 - 16_019 - II.
below-the-threshold Receipt of tenders 27.11.2020 16.12.2020 09:00
Nákup terénních a laboratorních senzorů, měřidel a dataloggerů
below-the-threshold Receipt of tenders 26.11.2020 14.12.2020 09:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 19.11.2020 21.12.2020 09:00
Transcriptome Analysis (RNAseq)
below-the-threshold Receipt of tenders 16.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodávka Mobilního zařízení pro spektrometrii – opakované řízení (2)
small-scale public contract Evaluation 12.11.2020 24.11.2020 10:00
Dodávka notebooků (1)
small-scale public contract Awarded 11.11.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka desktopů (2)
small-scale public contract Awarded 10.11.2020 20.11.2020 10:00
Dodávka desktopů (1)
small-scale public contract Awarded 08.11.2020 18.11.2020 10:00
Stavební úpravy hájenky v Louňovicích, objektu č.p. 55 v k.ú. Louňovice + ČOV
small-scale public contract Evaluation 06.11.2020 18.11.2020 12:00
Amplicon sequencing and data analysis
below-the-threshold Receipt of tenders 30.10.2020 04.12.2020 09:00
Whole genome bisulfite sequencing (WGBS)
below-the-threshold Evaluation 30.10.2020 18.11.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Rekonstrukce přípojky NN demonstrační haly TF“
small-scale public contract Awarded 30.10.2020 05.11.2020 13:00
Dodávka desktopů pro FŽP
small-scale public contract Awarded 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Dodávka notebooků pro FŽP
small-scale public contract Awarded 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách
above-the-threshold Evaluation 27.10.2020 27.11.2020 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››