Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
below-the-threshold Receipt of tenders 05.03.2021 24.03.2021 09:00
<hidden title>
below-the-threshold Commenced 04.03.2021 29.03.2021 09:00
<hidden title>
below-the-threshold Commenced 03.03.2021 26.03.2021 09:00
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 16.02.2021 22.03.2021 09:00
Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP
above-the-threshold Receipt of tenders 15.02.2021 19.03.2021 09:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II.
above-the-threshold Receipt of tenders 12.02.2021 18.03.2021 09:00
Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
above-the-threshold Receipt of tenders 09.02.2021 15.03.2021 09:00
Uveřejnění smlouvy „Vytvoření datové platformy_LES a jeho celespolečenské funkce""
small-scale public contract Awarded 05.02.2021 12.02.2021 12:00
Dodávka pracovní stanice
small-scale public contract Awarded 26.01.2021 05.02.2021 10:00
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.
above-the-threshold Receipt of tenders 21.01.2021 25.03.2021 09:00
Dodávka desktopů (6)
small-scale public contract Awarded 18.01.2021 28.01.2021 10:00
Genetic evaluation based on genomic data
small-scale public contract Evaluation 15.01.2021 10.02.2021 10:00
Uveřejnění smlouvy „Stavební ´pravy - modernizace obvodového pláště demostračních hal"“
small-scale public contract Awarded 12.01.2021 19.01.2021 10:00
Supply of soil hygrometers
small-scale public contract Awarded 07.01.2021 18.01.2021 10:00
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách IVP
above-the-threshold Evaluation 04.01.2021 20.01.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››