Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Uveřejnění smlouvy "Úprava VN smyčky TS ČZU-C - TS ČZU-D"
small-scale public contract Awarded 13.04.2021 20.04.2021 13:00
Nákup kloubového nakladače
below-the-threshold Awarded 12.04.2021 29.04.2021 09:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD – 1. etapa"
small-scale public contract Awarded 05.04.2021 12.04.2021 16:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 2. a 3 . etapa"
small-scale public contract Awarded 05.04.2021 12.04.2021 16:00
Interiérové vybavení do VCZZP
above-the-threshold Awarded 01.04.2021 06.05.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
small-scale public contract Evaluation 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Vybavení sladovny VCZZP
below-the-threshold Awarded 26.03.2021 22.04.2021 09:00
AV technika do VCZZP
above-the-threshold Awarded 12.03.2021 12.04.2021 09:00
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
below-the-threshold Awarded 05.03.2021 26.03.2021 09:00
Dodávka notebooků pro katedru zahradnictví
small-scale public contract Awarded 26.02.2021 08.03.2021 10:00
Dodávka notebooku pro katedru řízení
small-scale public contract Awarded 26.02.2021 08.03.2021 10:00
Uveřejnění smlouvy „1 ks – Skladovací kontejner s požární odolností, typ WFP-M 6S1 s příslušenstvím, 1 ks – Skladovací kontejner, typ WHG 320 L s příslušenstvím“
small-scale public contract Awarded 23.02.2021 02.03.2021 14:00
Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP
above-the-threshold Awarded 15.02.2021 19.03.2021 09:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II.
above-the-threshold Awarded 12.02.2021 18.03.2021 09:00
Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
above-the-threshold Awarded 09.02.2021 15.03.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016