Procurement documents

Procurement procedure: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany

Document information

Name: Čestné prohlášení ke splnění podmínek §74 ZVZ
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Vzor k doplnění údajů, nezávazný vzor, lze nahradit vlastním čestným prohlášením

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 6 - Čestné prohlášení ke splnění podmínek §74 ZVZ.doc
Size: 44.50 KB
Actual file version: 31.03.2021 22:59:49
MD5 hash: f2dd27f9bf9c8adffc75a0ebd2133850
SHA256 hash: 78b5071a775865eac367bbda4598e855b8dbf27839db7df99f495cfedb8dd19a

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 31.03.2021 22:59:49 Čestné prohlášení ke splnění podmínek §74 ZVZ Vzor k doplnění údajů, nezávazný vzor, lze nahradit vlastním čestným prohlášením procurement documents n/a 44.50 KB