Procurement documents

Procurement procedure: Oprava hájenky Vyžlovka čp. 76

Document information

Title: Příloha č. 2 Výkaz výměr k ocenění
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Výkaz výměr k ocenění. Soubor k doplnění údajů. Doplnit jednotkové ceny a údaje o zhotoviteli. Minimální požadovaná forma: sken podepsané listiny.

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha č. 2 Stavební úpravy domu č.p. 76 - hájovna [zadání]_v4.xlsx
Size: 535.61 KB
Actual file version: 11.11.2022 16:47:49
MD5 hash: 0762ebea603fe902ea92865379f73f74
SHA256 hash: ca0dd6fa003e2314169501e647a4624e15fc4e36f2c3a8aed1f8e3abe9081f5c

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 11.11.2022 16:47:49 Příloha č. 2 Výkaz výměr k ocenění Výkaz výměr k ocenění. Soubor k doplnění údajů. Doplnit jednotkové ceny a údaje o zhotoviteli. Minimální požadovaná forma: sken podepsané listiny. procurement documents n/a 535.61 KB