Procurement documents

Procurement procedure: Laboratorní gravitační separační stůl

Actual file version

File name: Dokument MS Word 388_Příloha č. 2_Čestná prohlášení.docx
Name: Příloha č. 2
Reference number in the filing service: unassigned/unknown
Description:
Size: 16.24 KB
Document published on Profile: 18.03.2019 02:15:12
Actual file version: 14.03.2019 15:46:20
MD5 hash: ef9ab634af9a1ae548b16bf5527c4fd9

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 14.03.2019 15:46:20 Příloha č. 2 procurement documents - 388_Příloha č. 2_Čestná prohlášení.docx 16.24 KB