Veřejná zakázka: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1139
Systémové číslo: P19V00000204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-020687
Datum zahájení: 13.08.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů, který bude sloužit pro potřeby zadavatele jako výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů). V rámci veřejné zakázky bude vybudován funkční objekt, který zajistí plnou stavební připravenost pro montáž výrobních technologických celků dodávaných na základě samostatně realizovaných zadávacích / výběrových řízení:
- zpracování masa
- zpracování mléka a výroba mléčných produktů (tvaroh, máslo, sýr, jogurt)
- mlýnice
- pekárna s cukrářskou částí a výrobou těstovin
- zpracování chmele a výroba piva
- senzorická laboratoř
- degustační kuchyně
- zpracování ovoce – marmelády, lyofilizace, chlazení
- lisování ovoce a moštování včetně lahvování
- lisovna oleje
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i navazující výukové, hygienické, šatní, skladovací a technologické prostory. V objektu bude malá prodejna vzorků a výpěstků zadavatele s navazujícím výstavním prostorem a administrativní část.
Stupeň energetické náročnosti objektu je B.
Předpokládá se, že realizace stavby bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci Výzvy číslo 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy, tematického cíle 10 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení, investiční priority 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 253 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky