Veřejná zakázka: FLD_Dodávka Georadaru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1286
Systémové číslo: P20V00000070
Datum zahájení: 05.07.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FLD_Dodávka Georadaru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka georadarového systému pro oblast podzemního výzkumu včetně příslušenství a post-procesingového softwaru. Systém bude používán na 3D nebo plošný průzkum průběhu nor podzemních hlodavců v půdním krytu v hloubkách 50 až 80 cm, od průměru objektů 2 cm. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Specifikace předmětu plnění. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní specifikaci jím nabízeného systému a souvisejícího SW.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky