Public contract: Rámcová dohoda – Microsoft 365 Intranet ČZU

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1350
System number: P20V00000134
Contracting authority registration number: 515
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-034810
Date of commence: 05.10.2020
Tender submit to: 09.11.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda – Microsoft 365 Intranet ČZU
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
ČZU realizuje projekt s názvem „Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU“ (dále jen „Projekt HRS4R“), spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642.
Jedním z dílčích cílů Projektu HRS4R je zvýšit efektivitu interní komunikace v rámci ČZU prostřednictvím implementace nového intranetu. ČZU nasadila v roce 2018 technologie Microsoft 365 a umožňuje tím jak zaměstnancům, tak studentům využívat portfolio produktů společnosti Microsoft zahrnuté do sady Microsoft 365. ČZU rozhodla o implementaci nového intranetu na platformě Microsoft 365. Blíže viz ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 6 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance