Public contract: Laboratorní vybavení do dostavby FŽP III.

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 1890
System number: P22V00000236
Contracting authority registration number: 569
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-047575
Date of commence: 21.11.2022
Tender submit to: 22.12.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Laboratorní vybavení do dostavby FŽP III.
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace laboratorního vybavení do budovy FŽP III.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 5 068 049 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses