Veřejná zakázka: Hmotnostní spektrometr ICP-MS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2104
Systémové číslo: P23V00000173
Evidenční číslo zadavatele: 707
Spisová značka: SZ CZUCZU/11267/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-044206
Datum zahájení: 04.10.2023
Nabídku podat do: 06.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hmotnostní spektrometr ICP-MS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru ICP-MS (s indukčně vázaným plazmatem).
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Předmět plnění bude financován v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ČZU“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0006225.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Právní oddělení ČZU
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky