Veřejná zakázka: Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 506
Jedná se o část veřejné zakázky: Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze

Název a popis předmětu

  • Název: Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1

Stručný popis předmětu:
V rámci Části 1 VZ budou provedeny úpravy v místnostech 006 (UPS a rozvaděč) a 012 (datový sál). V exteriéru budou vybudovány základy pro chillery (chladiče) chladícího systému, dále akustická zástěna těchto chillerů. V místnosti 006 a 012 budou instalovány rozváděče silového napájení včetně silnoproudých rozvodů, osvětlení, UPS, 19“ stojanů, monitoringu prostředí, stabilního hasícího zařízení plynové GHZ (Instalovaný systém se bude skládat z řídící ústředny, detekčních systémů, signalizace a pevně stanovené zásoby hasiva, která bude napojená na potrubní síť s tryskami pro rovnoměrné zaplavení chráněného prostoru hasivem.). Dále bude zajištěna přeložka stávajících technologií z provizorního místa do nově upravených místností. Součástí plnění jsou projekt stavební, projekt ZTI, projekt Infrastruktura serverovny a silnoproud, projekt stabilního hasícího zařízení plynového (GHZ).


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky