Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2023 22:52:03
Číslo jednací ve SpSl CZU/13454/2023
ID ve SpSl czupekZ230010989
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- 710_Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (311.66 KB)
- 710_Příloha č. 1_Smlouva o dílo_UPRAVENÁ.pdf (316.65 KB)
- D.1.1.b-20-10 - Detail 10 - Pivní tank_revB.pdf (205.02 KB)
- Rozhodnuti_o_SP.pdf (1.97 MB)
- stanoviska_DOSS.zip (5.55 MB)