Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2020 23:51:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 463_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (278.28 KB)
- Svítidlo VO.pdf (456.33 KB)
- 463_Příloha č. 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé etapy_UPRAVENÉ_v201016.zip (11.86 MB)