Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 19:36:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (280.33 KB)
- 04_Zajištění stavební jámy.zip (3.70 MB)
- Q9_08_DBP.ZIP (2.05 MB)
- 476_Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_28_1_2021.xlsx (2.52 MB)
- 476_Příloha č. 6 - Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků_oprava.xls (34.00 KB)