Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2021 16:30:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (303.08 KB)
- D.1.2.39_SCHÉMA VÝZTUŽE ZASTŘEŠENÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ_40.pdf (106.39 KB)