Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 19:41:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 476_Vysvětlení zadávací dokumentace XIII.pdf (515.50 KB)
- D.1.1.37_VykazPSV-Budova.pdf (726.14 KB)
- Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_19_3_2021.xlsx (2.29 MB)