Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2022 14:41:25
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. V

viz příloha


Přílohy
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace V.pdf (271.97 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx (2.51 MB)
- Příloha č. 2 - Technická zpráva (výtahy).pdf (141.57 KB)
- Příloha č. 3 - Technická zprava.pdf (402.28 KB)
- Příloha č. 4 – Výkres 20-301-tabulka-mobiliar-DVZ.pdf (1.20 MB)
- Příloha č. 5 – Hrubý nákres trasy optického propojení EPS.PNG (547.33 KB)