Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka Mobilního zařízení pro spektrometrii - opakované řízení (2)“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 23.11.2020 12:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka SAN serverů s SSD kapacitou“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 19.11.2020 16:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Zajištění servisní podpory virtualizační platformy od výrobce“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 19.11.2020 16:00
Dodávka notebooků (1)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 23.11.2020 10:00
Dodávka desktopů (2)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 20.11.2020 10:00
Dodávka bezdrátové prvky Wi-Fi – laboratoře KnCL
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 23.11.2020 10:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Upgrade logovacího nástroje LOGManager“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 16.11.2020 11:00
Uveřejnění smlouvy „Novostavba mokřadních systémů v areálu Amálie"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 16.11.2020 10:00
Dodávka desktopů (1)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2020 18.11.2020 10:00
Stavební úpravy hájenky v Louňovicích, objektu č.p. 55 v k.ú. Louňovice + ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 18.11.2020 12:00
Whole genome bisulfite sequencing (WGBS)
podlimitní Zadáno 30.10.2020 18.11.2020 09:00
Dodávka desktopů pro FŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Dodávka notebooků pro FŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Software pro analýzu silničních dopravních nehod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 12.11.2020 09:00
Dodávka IT zařízení (III.)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2020 04.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016