Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy hájenky v Louňovicích, objektu č.p. 55 v k.ú. Louňovice + ČOV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2020 18.11.2020 12:00
Whole genome bisulfite sequencing (WGBS)
podlimitní Zadáno 30.10.2020 18.11.2020 09:00
Dodávka desktopů pro FŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Dodávka notebooků pro FŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 10:00
Software pro analýzu silničních dopravních nehod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 12.11.2020 09:00
Dodávka IT zařízení (III.)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2020 04.11.2020 10:00
Dodávka monitorů pro OIKT
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 02.11.2020 10:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY „Dodávka přístroje pro prostorové skenování lesních porostů“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 29.10.2020 08:00
Uveřejnění smlouvy „Dodávka zboží uvedeného v příloze smlouvy“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 28.10.2020 14:00
Lyofilizátor pro VCZZP
podlimitní Zadáno 20.10.2020 01.12.2020 09:00
Dodávka tiskáren pro PTZ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 30.10.2020 10:00
Dodávka bezdrátové prvky Wi-Fi – detašované pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 02.11.2020 10:00
Dodávka bezdrátové prvky Wi-Fi
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 26.10.2020 10:00
Rámcová dohoda – Microsoft 365 Intranet ČZU
nadlimitní Zadáno 05.10.2020 09.11.2020 09:00
Dodávka síťových prvků LAN
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 20.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016