Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Provedení 18 ks pozorovacích hydrogeologických vrtů"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 12.05.2020 15:00
Dodávka kapalinového chromatografu s DAD, RI a FLD detektory
podlimitní Zadáno 28.04.2020 25.05.2020 09:00
Termite Gut Metagenomes Sequencing
podlimitní Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 09:00
Dodávka kapičkové digitální PCR s příslušenstvím pro analýzy DNA/RNA molekul
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2020 04.06.2020 09:00
Iontově výměnná chromatografie ke speciaci toxických forem kovů
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 27.04.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka osvětlení a klimatizační jednotky pro pěstební místnost včetně instalace"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2020 30.03.2020 12:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "dodávka licencí technické podpory k produktům Ivanti® Endpoint Manager na období 12 měsíců a konzultační a implementační služby"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 30.03.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Výukové centrum zpracování zemědělských produktů"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 17.03.2020 10:00
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform
nadlimitní Zadáno 14.02.2020 26.03.2020 09:00
Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj
podlimitní Zadáno 14.02.2020 09.03.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G "
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 20.02.2020 15:00
Sanger Barcode High-Throughput Run
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 13:00
Meta-Barcoding of microbial communities
podlimitní Zadáno 04.02.2020 20.02.2020 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Rekonstrukce sociálního zázemí ČZU - laboratoře p.č. 2564 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, Českobrodská 2, Kostelec nad Černými lesy, 281 63""
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 28.01.2020 08:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka naprašovacího a napařovacího systému s vysokým vakuem pro depozici tenkých vrstev uhlíku a těžkých kovů"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 17.01.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016