Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přenosný spektrometr
nadlimitní Zadáno 18.09.2019 21.10.2019 13:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Fotografické vybavení a jdenotlivé přístroje vč. příslušenství""
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 20.09.2019 08:00
AV technika do pavilonu tropického zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 25.09.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY "Poskytování reklamních a marketingových služeb a děl"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 11.09.2019 14:00
Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení
nadlimitní Zadáno 04.09.2019 24.09.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro Rekonstrukci a dostavbu objektu FŽP III.
podlimitní Zadáno 26.08.2019 17.09.2019 09:00
Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev
nadlimitní Zadáno 23.08.2019 23.09.2019 09:00
Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii
nadlimitní Zadáno 19.08.2019 25.09.2019 09:00
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.
nadlimitní Zadáno 13.08.2019 16.10.2019 10:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Doplnění nábytku v atriu CEMS PEF"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 19.08.2019 08:00
General sequencing – II.
podlimitní Zadáno 09.08.2019 27.08.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Technologické úpravy v atriu CEMS spojené s rozšířením bufetu"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 16.08.2019 10:00
Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu – 15-16_019
nadlimitní Zadáno 07.08.2019 28.08.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Tomografická laboratoř – stavební úpravy v 1. PP objektu FAPPZ-B"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 13.08.2019 11:00
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 08.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016