Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uveřejnění smlouvy "BUFET - ZIMNÍ ZAHRADA"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 26.04.2021 16:00
Uveřejnění smlouvy „Dispoziční úpravy a oprava 2. a 5. NP rektorátu ČZU“ v areálu ČZU“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 26.04.2021 06:00
Uveřejnění smlouvy "Doplnění úložných kapacit"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 23.04.2021 14:00
Uveřejnění smlouvy "Úprava VN smyčky TS ČZU-C - TS ČZU-D"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 20.04.2021 13:00
Nákup kloubového nakladače
podlimitní Zadáno 12.04.2021 29.04.2021 09:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD – 1. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2021 12.04.2021 16:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 2. a 3 . etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2021 12.04.2021 16:00
Interiérové vybavení do VCZZP
nadlimitní Zadáno 01.04.2021 06.05.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 19.04.2021 12:00
Vybavení sladovny VCZZP
podlimitní Zadáno 26.03.2021 22.04.2021 09:00
Dodávka velkoformátového skeneru a velkoformátového plotru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
AV technika do VCZZP
nadlimitní Zadáno 12.03.2021 12.04.2021 09:00
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
podlimitní Zadáno 05.03.2021 26.03.2021 09:00
Dodávka notebooků pro katedru zahradnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 08.03.2021 10:00
Dodávka notebooku pro katedru řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 08.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››