Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P20V00000061
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020661
Datum otevření: 18.06.2020
Datum zavedení: 22.09.2020 20:00
Datum ukončení: 31.12.2050 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
  Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu dle čl. 1.11. této zadávací dokumentace.
  Termíny a místa plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek dle čl. 1.11. této zadávací dokumentace. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště zadavatele.

  Zadavatel je oprávněn jednostranně písemně omezit rozsah či četnost prací, a to zejména v obdobích, kdy neprobíhá pravidelná výuka (cca 1. 7. – 15. 9. a cca od 20. 12. do 15. 2. každého roku).

  Na předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS (komplexní úklidové služby pro jednotlivé součásti ČZU/budovy/prostory) bude uzavřena vždy samostatná smlouva, a to na základě jednotlivé výzvy k podání nabídek dle čl. 1.11 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 100 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Právní oddělení ČZU

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS