Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Implemented
Contracts in DPS can be awarded, other contractors can submit requests to participate.

DPS system number: P20V00000061
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2020-020661
Date of start: 18.06.2020
Date of implementation: 22.09.2020 20:00
Date of termination: 31.12.2050 00:00

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU
 • Brief subject description:
  Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
  Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu dle čl. 1.11. této zadávací dokumentace.
  Termíny a místa plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek dle čl. 1.11. této zadávací dokumentace. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště zadavatele.

  Zadavatel je oprávněn jednostranně písemně omezit rozsah či četnost prací, a to zejména v obdobích, kdy neprobíhá pravidelná výuka (cca 1. 7. – 15. 9. a cca od 20. 12. do 15. 2. každého roku).

  Na předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS (komplexní úklidové služby pro jednotlivé součásti ČZU/budovy/prostory) bude uzavřena vždy samostatná smlouva, a to na základě jednotlivé výzvy k podání nabídek dle čl. 1.11 zadávací dokumentace.

Estimated value

 • Estimated value: 100 100 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the DPS

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS