Procurement documents

Procurement procedure: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin

Document information

Name: Příloha č.2_Technická_specifikace_Zařízení_transpirační proud_060_FINAL
Description:

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č.2_Technická_specifikace_Zaří zení_transpirační proud_060_FINAL.docx
Size: 20.54 KB
Actual file version: 25.05.2021 11:48:10
MD5 hash: c4ca4b8270613aaba0716b1a486bfb1c
SHA256 hash: 027a745521a5fb303fee29be72b317f74df323d8a7af1af4a5004a54bee22c1b

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 25.05.2021 11:48:10 Příloha č.2_Technická_specif ikace_Zařízení_trans pirační proud_060_FINAL procurement documents n/a 20.54 KB