Veřejná zakázka: Pořízení přístrojů pro výuku DPZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1313
Systémové číslo: P20V00000097
Datum zahájení: 27.08.2020
Nabídku podat do: 07.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení přístrojů pro výuku DPZ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení přístrojů pro výuku DPZ (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 1 této výzvy – Závazném vzoru smlouvy dané části a v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace dané části. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění v dané části, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu dané části této veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho případného příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 773 960 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy