Public contract: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1499
System number: P21V00000077
Date of commence: 25.05.2021
Tender submit to: 15.06.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení zařízení na měření transpiračního proudu u tenkých větví/kmenů dřevin, tedy zařízení umožňujícího měřit vzestupný proud vody proudící v xylémové části kmene/větví, vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho případného příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 216 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Externisté
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance