Public contract: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1907
System number: P22V00000253
Contracting authority registration number: 678
Date of commence: 30.11.2022
Tender submit to: 21.12.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (včetně vypracování výkazu výměr a rozpočtu) pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti:
• zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C;
• výkon inženýrské činnosti;
• projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení;
• zastupování zadavatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním úřadu včetně podání žádostí atd.;
• zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr;
• součinnost při výběru zhotovitele stavby;
• zpracování harmonogramu prací, jehož součástí bude i harmonogram validací;
• výkon autorského dozoru projektanta (AD) ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí se získáním stavebního povolení a spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1 výzvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 450 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance