Public contract: Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2178
System number: P24V00000002
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-000988
Date of commence: 05.01.2024
Tender submit to: 16.02.2024 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva. Specifikace jednotlivých činností, včetně odhadovaného ročního rozsahu je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Veškeré činnosti budou prováděny na základě orientačního plánu práce, který tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace a způsobem, který je stanoven v Technicko-organizačních podmínkách, které tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 52 176 476 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha-východ

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Lesy ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance