Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
nadlimitní Zadáno 05.08.2019 08.10.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka a montáž obkladů do prostor jídelny v atriu CEMS PEF""
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 05.08.2019 15:00
Záznamová a zobrazovací zařízení
podlimitní Zadáno 22.07.2019 13.08.2019 09:00
Services for PacBio sequencing and related library preparation
podlimitní Zadáno 17.07.2019 02.08.2019 09:00
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019 - II.
podlimitní Zadáno 12.07.2019 14.08.2019 09:00
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 29.07.2019 09:00
Rozšíření EIS Magion
podlimitní Zadáno 21.06.2019 04.07.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Dodávka přístrojů "
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 24.06.2019 15:00
Průmyslový rentgenový počítačový tomograf
nadlimitní Zadáno 17.06.2019 19.07.2019 09:00
Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby)
podlimitní Hodnocení 14.06.2019 21.06.2019 12:00
Zajištění analýzy půdních vzorků pro projekt EXTEMIT-K
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 28.06.2019 10:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Výměna nábytku na studentských pokojích na koleji BCD"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 12.06.2019 07:00
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing
podlimitní Zadáno 04.06.2019 01.07.2019 09:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Provedení přípravných prací pro odstranění mezideponie stavebních materiálů a zemin na pozemcích p. č. 429/14, 429/20, 402 a 403 Praha Sedlec"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 07.06.2019 07:00
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení ke stavbě _ČZU - Rekonstrukce a nástavba Koleje G""
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 10.06.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016