Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uveřejnění smlouvy "Studie proveditelnosti projektu Modernizace dopravně manipulačního střediska a pily Smrčniny ČZU ŠLP""
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 27.04.2021 13:00
Uveřejnění smlouvy "BUFET - ZIMNÍ ZAHRADA"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 26.04.2021 16:00
Uveřejnění smlouvy "Úprava VN smyčky TS ČZU-C - TS ČZU-D"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 20.04.2021 13:00
Nákup kloubového nakladače
podlimitní Zadáno 12.04.2021 29.04.2021 09:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD – 1. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2021 12.04.2021 16:00
Uveřejnění smlouvy "Autorský dozor projektanta ke stavbě Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 2. a 3 . etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2021 12.04.2021 16:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 19.04.2021 12:00
AV technika do VCZZP
nadlimitní Zadáno 12.03.2021 12.04.2021 09:00
Rámcová dohoda - vzdělávání zaměstnanců ČZU v oblasti měkkých a manažerských dovedností
podlimitní Zadáno 05.03.2021 26.03.2021 09:00
Dodávka notebooků pro katedru zahradnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 08.03.2021 10:00
Uveřejnění smlouvy „1 ks – Skladovací kontejner s požární odolností, typ WFP-M 6S1 s příslušenstvím, 1 ks – Skladovací kontejner, typ WHG 320 L s příslušenstvím“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 02.03.2021 14:00
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II.
nadlimitní Zadáno 12.02.2021 18.03.2021 09:00
Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
nadlimitní Zadáno 09.02.2021 15.03.2021 09:00
Dodávka IT zařízení pro TF
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 18.02.2021 10:00
Uveřejnění smlouvy „Vytvoření datové platformy_LES a jeho celespolečenské funkce""
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 12.02.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016