Public contract: ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1844
System number: P22V00000189
Contracting authority registration number: 647
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-036350
Date of commence: 09.09.2022
Tender submit to: 11.11.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Rekonstrukce obou skladových hal zahrnuje kompletní výměnu obvodového pláště z hliníkových trapézových panelů v celé ploše. V rámci této akce dojde k výměně všech stávajících oken, vnějších dveří a vrat. Dále bude provedena kompletní výměna střešní plechové krytiny vč. výměny klempířských prvků (dešťových žlabů a svodů), haly budou opatřeny novou hromosvodní instalací. Součástí akce bude i výměna původní elektroinstalace.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 9 445 268 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance