Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 411
Systémové číslo: P16V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 175
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 523166
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 13.04.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace – zejména přílohou č. 1 – Rámcovou smlouvou a jejími přílohami.

Předmět plnění veřejné zakázky je upraven zejména ve smlouvě, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Na předmět plnění veřejné zakázky (komplexní úklidové služby) bude uzavřena rámcová smlouva dle § 89 zákona se všemi uchazeči, jež splní všechny zadávací podmínky. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců. Úklid jednotlivých budov/prostor bude probíhat na základě jednotlivých prováděcích smluv, které budou též vymezovat rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.
Rozsah úklidu může být až cca 90 000 m2 podlahové plochy uklízených prostor (vč. opčního práva až 110 000 m2). Zadavatel výslovně upozorňuje, že tento rozsah není garantován. Zadavatel současně upozorňuje, že vzhledem k tomu, že je rámcová smlouva uzavírána s více uchazeči, je velice nepravděpodobné, aby celý rozsah úklidové plochy byl předmětem plnění jednoho vybraného uchazeče. Uchazeč je povinen s touto informací kalkulovat při stanovení nabídkové ceny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky