Veřejná zakázka: Projektové a inženýrské služby pro ČZU „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů “, FAPPZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 427
Systémové číslo: P16V00000026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.05.2016
Nabídku podat do: 24.05.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektové a inženýrské služby pro ČZU „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů “, FAPPZ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, zpracované v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to pro výstavbu objektu „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů„ FAPPZ (dále jen „Stavba“). Odhadované náklady stavby jsou ve výši 300 mil. Kč bez DPH. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou Návrh stavby (dále jen „Návrh“) a dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“), zpracované osobou Ing. arch. Karel Thér, THER AA, Čs. Armády 474, Chrudim IV, IČO: 44400942. Součástí předmětu plnění je vykonávání inženýrské činnosti a součinnost zadavateli při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby.
Součástí předmětu plnění je dále provádění autorského dozoru při realizaci Stavby na základě vypracovaných projektových dokumentací až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu Stavby a vypracování závěrečné zprávy pro závěrečné hodnocení akce.
Vypracování obou stupňů projektových dokumentací, které jsou předmětem této veřejné zakázky, podléhá autorskému dozoru autora Návrhu a DUR (DUR bude předána vybranému uchazeči při uzavření smlouvy).
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky