Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Odesílatel Jiří Udatný
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2022 13:35:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. VI

viz příloha


Přílohy
- 548_Vysvětlení zadávací dokumentace VI.pdf (237.83 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx (2.51 MB)
- Příloha č. 2 - F.25_NNG_p2_rev.0_pripominky.pdf (453.51 KB)
- Příloha č. 3 - F.29_RPO_rev.0_pripominky.pdf (302.42 KB)
- Příloha č. 4 - F.35_RP0P_rev.0_pripominky.pdf (243.62 KB)
- Příloha č. 5 - F.35_RP1_rev.0_pripominky.pdf (244.24 KB)
- Příloha č. 6 - F.35_RP2_rev.0_pripominky.pdf (244.53 KB)
- Příloha č. 7 - F.35_RP3_rev.0_pripominky.pdf (246.00 KB)
- Příloha č. 8 - F.35_RP4_rev.0_pripominky.pdf (243.81 KB)
- Příloha č. 9 - F.35_RP5_rev.0_pripominky.pdf (267.25 KB)