Public contract: Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1284
System number: P20V00000068
Contracting authority registration number: 489
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-039417
Date of commence: 25.06.2020
Tender submit to: 13.08.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového retenčního vsakovacího tělesa. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy zpevněných ploch kolem nové haly.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 19 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance