Public contract: Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1418
System number: P20V00000202
Contracting authority registration number: 514
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-026080
Upon prior information notice:
Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
Date of commence: 17.12.2020
Tender submit to: 26.01.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s rekonstrukcí a dostavbou staré budovy FLD v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“).
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v příkazní smlouvě (dále též jen „smlouva“), která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a projektové dokumentaci a jejích změnách uveřejněných zde https://zakazky.czu.cz/contract_display_1345.html.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 4 300 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses