Public contract: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1469
System number: P21V00000047
Date of commence: 31.03.2021
Tender submit to: 19.04.2021 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU STŘEDISKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY, Na Staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3, k.ú. Jevany
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Stavební práce - rekonstrukce stávajícího oplocení, vjezdové brány a branky, dřevěné obložení a přístřešek stávající mobilní buňky, opravy vozovek s asfaltovým krytem, nová elektroinstalace podle projektové dokumentace „Stavební úpravy vjezdu střediska dřevařské výroby, Na staré cestě 223, Jevany, parc.č. 309/3 k.ú. Jevany. Vyhrazená část dokumentace (projektová dokumentace, výkaz výměr k ocenění, harmonogram stavebních prací) bude zasílána na zájemcům o podání nabídky na vyžádání - elektronicky zaslaná žádost (sken dopisu).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 250 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha-východ

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses