Public contract: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 1746
System number: P22V00000088
Contracting authority registration number: 548
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-017597
Date of commence: 04.05.2022
Tender submit to: 25.07.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a nástavba jednoho podlaží budovy koleje G a částečné rekonstrukce spojovacího krčku FG v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Rekonstrukce se týká především výměny všech vnitřních technických rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace), dále provedení rekonstrukce ubytovacích jednotek a jejich hygienického zázemí, technických místností, skladů a kolektivních místností. Předmětem plnění je rovněž instalace systému pro využití šedé vody a provedení stavebních úprav vyplývajících z požadavků požárně bezpečnostního řešení - zejména se jedná o instalaci systému stabilního hasicího zařízení, vybudování evakuačního výtahu přisazeného k severní fasádě a venkovního požárního schodiště přisazeného k jižní fasádě. Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace interiérového vybavení (mobiliář a vybavení).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 188 600 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses