Public contract: Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1432
System number: P21V00000010
Contracting authority registration number: 476
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-012648
Upon prior information notice:
Dostavba fakulty životního prostředí-FŽP III.
Date of commence: 21.01.2021
Tender submit to: 31.03.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III.
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba budovy Fakulty životního prostředí. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu FŽP I. Obě budovy budou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt bude mít 6 podlaží - 3 nadzemní a 3 podzemní. Střecha bude plochá s intenzivním travnatým povrchem. Na střeše je technologická nástavba se šikmou střechou s mírným sedlovým sklonem. Na severní fasádě budou vertikální zahrady tvořené plastovými truhlíky, které budou přímo zavěšené na ocelové konstrukci kotvené přes kontaktní zateplovací systém přímo do nosné části budovy. Projekt řeší venkovní akumulaci, úpravu a distribuci dešťových a šedých odpadních vod, které vyprodukuje navrhovaný objekt FŽP III. Ve východní části před novým objektem je navržen mokřadní biotop s kořenovým filtrem.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.

Pokyny pro stažení resp. otevření přílohy č. 4 (použití samorozbalovacího archivu):
1) všechny složky přílohy č. 4 musí být staženy do jednoho adresáře (tj. všech 10 složek)
2) klikněte na soubor 476_Příloha č. 4 – Projektová dokumentace.exe
3) zvolte adresář, kam bude zaarchivovaná složka rozbalena
V případě potíží nainstalujte program 7-zip (https://www.7-zip.org/download.html)

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 250 152 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance